Happy Time

Happy Time

  HAPPY TIME รายการ Happy Time เป็นรายการสำหรับเด็กและเยาวชนที่มีเนื้อหาทั้งสนุกสนาน และ ได้สาระดีๆ   จะออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา 16.55 น รายการจะรีรันอีก 2 ครั้ง ในวันอาทิตย์ เวลา 18.30 น.   และวันจันทร์ 11.35 น....
ระบบการดูแลน้องๆ

ระบบการดูแลน้องๆ

ระบบการดูแลน้องๆที่เข้ารับการอบรม   พระอาจารย์ดูแลภาพรวม ทั้งด้านการให้ธรรมและให้คำปรึกษาเมื่อพบปัญหาเพื่อให้แก้ไขได้ทันท่วงที พี่เลี้ยง (ทีมงานดูแลน้องๆ) ในการอบรมจะถือศีล 8 และทุกคนเคยเป็นอาสมัครที่ผ่านการอบรมศีลธรรมมาแล้ว...
ความดีสากล คืออะไร

ความดีสากล คืออะไร

ความดีสากล คืออะไร   การเติบโตของเด็กที่จะไปเป็นคนเก่งและดี มีความสุขในการใช้ชีวิต และ ความสำเร็จส่วนสำคัญคือนิสัยที่ดี แต่จะทำอย่างไรให้เด็กๆ หรือลูกหลานของเราเป็นแบบนั้น Super Kids จึงได้น้อมนำเอาคำสอนเกี่ยวกับการฝึกตัวให้เป็นคนดี...