ความดีสากล คืออะไร

ความดีสากล คืออะไร

ความดีสากล คืออะไร   การเติบโตของเด็กที่จะไปเป็นคนเก่งและดี มีความสุขในการใช้ชีวิต และ ความสำเร็จส่วนสำคัญคือนิสัยที่ดี แต่จะทำอย่างไรให้เด็กๆ หรือลูกหลานของเราเป็นแบบนั้น Super Kids จึงได้น้อมนำเอาคำสอนเกี่ยวกับการฝึกตัวให้เป็นคนดี...