ระบบการดูแลน้องๆ

ระบบการดูแลน้องๆ

ระบบการดูแลน้องๆที่เข้ารับการอบรม   พระอาจารย์ดูแลภาพรวม ทั้งด้านการให้ธรรมและให้คำปรึกษาเมื่อพบปัญหาเพื่อให้แก้ไขได้ทันท่วงที พี่เลี้ยง (ทีมงานดูแลน้องๆ) ในการอบรมจะถือศีล 8 และทุกคนเคยเป็นอาสมัครที่ผ่านการอบรมศีลธรรมมาแล้ว...