ตารางกิจกรรมในแค้มป์

  แค้มป์ของเรา ตารางกิจกรรมมีดังนี้ค่ะ 

Print

 กิจกรรมยามบ่าย 

ศิลปะประดิษฐ์ / Walk Rally / แสดงละคร / Cooking

 กิจกรรมพิเศษ 

ปล่อยปลา / ตักบาตร / วัฒนธรรมชาวพุทธ / แสดงความสามารถพิเศษ