ระบบการดูแลน้องๆ

ระบบการดูแลน้องๆ

ระบบการดูแลน้องๆที่เข้ารับการอบรม
 

พระอาจารย์ดูแลภาพรวม ทั้งด้านการให้ธรรมและให้คำปรึกษาเมื่อพบปัญหาเพื่อให้แก้ไขได้ทันท่วงที

พี่เลี้ยง (ทีมงานดูแลน้องๆ) ในการอบรมจะถือศีล 8 และทุกคนเคยเป็นอาสมัครที่ผ่านการอบรมศีลธรรมมาแล้ว และเพื่อการดูแลความปลอดภัยเพิ่มการเอาใจใส่ของพี่เลี้ยงจะมีอัตราส่วนดูแล พี่เลี้ยง 1 คน น้อง 4 คนเพื่อให้น้องๆทุกคนอบอุ่นมีความรู้สึกเหมือนอยู่ที่บ้าน และได้รับความปลอดภัยเสมอ

ที่พัก สถานที่ที่ใช้ในการจัดการอบรมจะมีการสำรวจถึงความเป็นสัปปายะ(ความสะดวกสบายและปลอดภัย) ทั้งด้านความสะอาด ประตูหน้าต่างห้องพักที่ต้องมิดชิดปลอดภัยจากสัตว์ร้าย อาหารสะอาด ไม่ไกลจากสถานพยาบาลหากมีกรณีฉุกเฉิน รวมถึงยังให้พี่เลี้ยงพักค้างกับน้องเพื่อความปลอดภัยในยามค่ำคืนอีกด้วย

ระหว่างการอบรมพื้นที่อบรมจะไม่อนุญาติให้บุคคลภายนอกเข้าไปเพื่อความปลอดภัย และมีการจัดทีมงานตรวจสอบสม่ำเสมอ รวมถึงสถานที่เองก็จะมี หน่วยรักษาความปลอดภัยตรวจอีกชั้นหนึ่งด้วย

กิจกรรม ทุกๆกิจกรรม เน้นความปลอดภัย และได้ผ่านการจัดมาแล้วหลายครั้งทำให้ระวังและป้องกันจุดที่น่าจะมีปัญหาได้อย่างถี่ถ้วน

Leave a Comment

Your email address will not be published.