ความดีสากล คืออะไร

ความดีสากล คืออะไร   การเติบโตของเด็กที่จะไปเป็นคนเก่งและดี มีความสุขในการใช้ชีวิต และ ความสำเร็จส่วนสำคัญคือนิสัยที่ดี แต่จะทำอย่างไรให้เด็กๆ หรือลูกหลานของเราเป็นแบบนั้น Super Kids จึงได้น้อมนำเอาคำสอนเกี่ยวกับการฝึกตัวให้เป็นคนดี ที่เรียกว่าความดีสากลมาฝึกและสอนให้กับน้องๆที่เข้ารับการอบรม ซึ่งมีอยู่ด้วยกัน 5 ประการ   ความสะอาด ได้แก่ ความสะอาดร่างกาย ความสะอาดในการดูแลข้าวของเครื่องใช้ ความเป็นอยู่และสถานที่ที่ใช้เช่น ห้องนอน, ห้องน้ำ ฯลฯ ความเป็นระเบียบ ได้แก่ การรู้จักจัดสิ่งของที่ต้องใช้ หนังสือ อุปกรณ์การเรียนเสื้อผ้า รู้จักจัด พับ เก็บ ให้สะดวกใช้ หยิบก็ง่าย หายก็รู้ ดูก็สบายตา ความสุขภาพอ่อนน้อม ได้แก่ การรู้จักวางตัว และให้ความเคารพต่อพระอาจารย์ คุณพ่อ คุณแม่ ครูบาอาจารย์ พี่เลี้ยง เพื่อนและเคารพในสิ่งของที่ใช้รู้จักรักษา ตรงต่อเวลา ได้แก่ การรู้จักบริหารการใช้เวลาให้ถูกต้องฝึกเป็นคนตรงต่อเวลา แล้วยังฝึกการเป็นคนพูดจริงทำจริงทำให้ชีวิตมีระบบระเบียบไม่ยุ่งเหยิงด้วย รักการนั่งสมาธิ ได้แก่ การทำสมาธิคือการรวมใจไว้ที่ศูนย์กลางกาย เป็นการฝึกสติให้จิตใจที่ซุกซนรู้จักหยุดนิ่งอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งส่งผลให้การทำสิ่งต่างๆการเรียนมีความสำเร็จได้ง่าย และทำให้จิตใจมีความสุขด้วย