OUR TEAM

 

ทีมงาน สโมสร SUPER KIDS

 

 

ทีมธุรการ

           อรพรรณ สุชาติกุลวิทย์ (พี่ฮวง)                      ประสานงานฝ่ายธุรการ

            ปุณดา สิงห์ทอง (ณดา)                                  ประสานงานฝ่ายธุรการ

            กิติยาภรณ์ สุรวิชัย (น้อง)                               ประสานงานฝ่ายธุรการ

ทีมทำรายการ

             นภัทรชา จัสกูลล่า (น้องจัสมิน)                     พิธีกร

           ผ่องพิสุทธิ์ (คะน้า)                                เขียนบท,พิธีกร

           กิติยาภรณ์ สุรวิชัย    (น้อง)                     เขียนบท     

           ทิวากร คำแก้ว (หนึ่ง)                             ช่างภาพ

           พณิชพัทธ์ วิรุณพันธ์  (ปุ๊)                       ตัดต่อ

ทีมสือสารสนเทศ

            วิวัฒน์  จรัสทอง   (วัน)                           เว็บไซต์

            พณิชพัทธ์ วิรุณพันธ์  (ปุ๊)                       จัดทำสื่อสั่งพิมพ์

ทีมพี่เลี้ยง

 

 

ทีมเฉพาะกิจ

            

 

 

 

Logo on web-3