Smart Camp

Super Kids Smart Camp

ค่ายส่งเสริมคุณธรรมพร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพในตัวเอง สำหรับเยาวชนอายุระหว่าง13-18 ปี (รักษาศีล8)

น้องๆจะได้เรียนรู้การทำสมาธิ และเคล็ดลับการสร้างนิสัยที่จะทำให้น้องๆมีแต่ความสุขและความสำเร็จ

smart camp

IMG_2077

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.