Super Kids Smart Camp

IMG_2682

                         Super Kids Smart Camp

 

ที่มา

        ทางทีมงาน สโมสร  Super Kids เล็งเห็นประโยชน์ในการพัฒนาเยาวชนเพื่อให้เป็นทั่งคนเก่งและดี และใช้เวลาให้เกิดประโยชน์มากที่สุด โดยจัดตั้งค่ายอบรมคุณธรรม และ พัฒนาศักยภาพ Super Kids Smart Camp ซึ่งเราได้

IMG_2198จัดการอบรมมาแล้วกว่า 10 ปี เพราะเราได้เห็นผลการพัฒนาทั่งความเก่งและความดีของน้องๆ  รวมถึงคำชื่นชมของผู้ปกครอง

 จึงได้จัดการอบรมมาอย่างต่อเนื่อง 

 

 

 

เป้าหมาย

          1.น้องๆจะได้คุณธรรมพื้นฐานเพื่อไปใช้ในชีวิตประจำวัน

          2.ได้รับความสนุกสนาน จากการทำกิจกรรมสันทนาการ และจากพี่ๆทีมงาน

          3.น้องๆจะได้พัฒนาศักยภาพในหลายๆด้าน จากการทำกิจกรรม

          4.เพื่อให้น้อง ๆ ได้เรียนรู้และประสบการณ์จากการได้อยู่ร่วมกัน กับเพื่อนๆ

 

ภาพกิจกรรม Super Kids Summer Camp

[slideshow id=9]

ดูเพิ่มเติม

SMART CAMP ระหว่างวันที่ 12-14 ตุลาคม 2555 ณ เขาใหญ่วนาลี จังหวัด โคราช

SMART CAMP ระหว่างวันที่ 10-15 มีนาคม 2556 ณ Saksupha Resort

SMART CAMP พ.ศ. 2557

SMART CAMP พ.ศ. 2558

SMART CAMP ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม – 1 เมษายน 2559   สุปันนา รีสอร์ท จ.ระยอง 

 

 

 

คุณสมบัติผู้เข้าร่วม

– อายุ 12-15 ปีขึ้นไป

– สามารถดูแลตัวเองได้

– ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง

– ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง  

** ชอบเข้าร่วมกิจกรรม มีความเป็นผู้นำ จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ **

หมายเหตุ    ถ้ามียาประจำตัวก็สามารถนำติดตัวมาได้  

                    ถ้าแพ้อาหารโปรดแจ้งเจ้าหน้าที่