Super Kids Summer Camp

IMG_6591

                          Super Kids Summer Camp

ที่มา

     ช่วงเวลาเดือนเมษายนเป็นช่วงปิดเทอมหน้าร้อนของน้องๆ เยาวชน ซึ่งทางทีมงาน สโมสร  Super Kids เล็งเห็นประโยชน์ในการพัฒนาเยาวชนเพื่อให้เป็นทั่งคนเก่งและดี และใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ในช่วงระยะเวลาการปิดเทอมหน้าร้อนให้มากที่สุด โดยจัดตั้งค่ายอบรมคุณธรรม และ พัฒนาศักยภาพ Super Kids Summer Camp ซึ่งเราได้

IMG_5623จัดการอบรมมาแล้วกว่า 10 ปี เพราะเราได้เห็นผลการพัฒนาทั่งความเก่งและความดีของน้องๆ  รวมถึงคำชื่นชมของผู้ปกครอง

 จึงได้จัดการอบรมมาอย่างต่อเนื่อง

                           

 

 

เป้าหมาย

          1.น้องๆจะได้คุณธรรมพื้นฐานเพื่อไปใช้ในชีวิตประจำวัน

          2.ได้รับความสนุกสนาน จากการทำกิจกรรมสันทนาการ และจากพี่ๆทีมงาน

          3.น้องๆจะได้พัฒนาศักยภาพในหลายๆด้าน จากการทำกิจกรรม

          4.เพื่อให้น้อง ๆ ได้เรียนรู้และประสบการณ์จากการได้อยู่ร่วมกัน กับเพื่อนๆ

 

ภาพกิจกรรม Super Kids Summer Camp

[slideshow id=7]

ดูเพิ่มเติม

SUMMER CAMP รุ่น1 ระหว่างวันที่ 25-29 มีนาคม 2550 ณ เอราวัณ

SUMMER CAMP รุ่น2  ระหว่างวันที่ 6-11 เมษายน 2550 ณ ศักดิ์สุภา รีสอร์ท 

SUMMER CAMP รุ่น3 ระหว่างวันที่ 25-28 เมษายน 2550 ณ Sunson House

SUMMER CAMP รุ่น1 ระหว่างวันที่ 25-30  มีนาคม 2551 ณ หาดมุกแก้ว จังหวัด ตราด

SUMMER CAMP รุ่น2 ระหว่างวันที่ 06-11  เมษายน 2551 ณ หาดมุกแก้ว จังหวัด ตราด

SUMMER CAMP รุ่น3 ระหว่างวันที่ 25-28  เมษายน 2551 ณ Sunson House

SUMMER CAMP รุ่น1 ระหว่างวันที่ 22-27 มีนาคม 2552 ณ หาดมุกแก้ว จังหวัด ตราด

SUMMER CAMP รุ่น2 ระหว่างวันที่ 5-10 เมษายน 2552 ณ ศักดิ์สุภา รีสอร์ท

SUMMER CAMP รุ่น3 ระหว่างวันที่ 25-28 เมษายน 2552 ณ สวนรัศมีรีสอร์ท

SUMMER CAMP ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม ถึง 2 เมษายน 2553 ณ บ้านนารีสอร์ท จังหวัด นครนายก

SUMMER CAMP 7-12 เมษายน 2554 ณ ต้นซุงรีสอร์ท จังหวัด นครนายก

SUMMER CAMP 6-11 เมษายน 2555 ณ หาดมุกแก้วรีสอร์ท จังหวัด ตราด

SUMMER CAMP  เมษายน 2556

SUMMER CAMP เมษายน 2557 ครั้งที่ 1

SUMMER CAMP เมษายน 2557 ครั้งที่ 2

SUMMER CAMP เมษายน 2558

SUMMER CAMP เมษายน 2559

 

 

 

คุณสมบัติผู้เข้าร่วม

– อายุ 8-12 ปีขึ้นไป

– สามารถดูแลตัวเองได้

– ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง

– ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง

หมายเหตุ    ถ้ามียาประจำตัวก็สามารถนำติดตัวมาได้

                    ถ้าแพ้อาหารโปรดแจ้งเจ้าหน้าที่