Super Kids TV Programs

รายการ Super Kids ได้จัดทำและ ON AIR ผ่านช่องทาง DMC ผ่านระบบดาวน์เทียมและอินเตอร์เน็ต

ซึ่งรายการเน้นเนื้อหาเพื่อให้เยาวชนให้เข้าใจธรรมและการนำไปปฏิบัติ

ผู้รับชมก็ได้รับทั้งความสนุกและความรู้เพื่อนำไปใช้ได้ด้วย

จะเป็นอย่างไรสนุกแค่ไหน ไปชมกันเลย !!!

Leave a Reply

Your email address will not be published.